Stěhování těžkých břemen a strojů

Stěhování do nového bytu, rodinného domu nebo i třeba přestěhování kanceláře, pobočky firmy a výrobního závodu do nové lokality. To vše jsou záležitosti, které obvykle vyžadují značné množství energie, času a organizačních schopností. Vrásky vyvstanou na čele nejednoho z nás, pokud je navíc nutné stěhovat například obzvláště těžká břemena či stroje. I přesun těchto věcí s vysokou hmotností je však řešitelný a zkušená stěhovací společnost si s tím obvykle hravě poradí.

Stěhování těžkých břemen
Pokud se chytáte stěhovat něco opravdu těžkého, raději si pozvěte odborníky

Co to vlastně jsou těžká břemena?

Ne každá stěhovací firma má vybavení a prostředky, které jsou nezbytné pro přesun těžkých břemen. Jiné se naopak právě na stěhování těchto rozměrných a těžkých věcí přímo specializují. Proto je vhodné si nejprve ujasnit, jestli i právě nás se bude stěhování těžkých břemen, případně strojů, týkat. Běžné krabice na stěhování totiž často nestačí.

Co si tedy pod pojmem „těžké břemeno“ představit? Žádná jasně daná encyklopedická definice tohoto pojmu neexistuje, obecně se však jedná o věci a předměty vysoké hmotnosti, které jsou obtížně přestěhovatelné a k přesunu je třeba využít specifické metody a prostředky. Je logické, že s rostoucí hmotností se zvyšuje rovněž náročnost manipulace.

Často se udává, že těžké břemeno je samostatný předmět s hmotností přesahující hranici 100 kg. Ty nejtěžší však mohou mít i mnohonásobně více. Mezi poměrně běžná těžká břemena, se kterými se lze setkat i v domácnostech, patří například klavír, piáno a varhany, kotel na vytápění, trezor, akvárium, vířivka, kulečníkový stůl, některé kusy masivního nábytku a podobně. V případě firem a výrobních podniků je třeba stěhovat také těžké stroje – celé montážní linky, lisy, soustruhy, CNC obrábějí stroje, halové jeřáby a další zařízení, dále například ventilátory, klimatizace, kompresory, rozvodové skříně.

Stěhování těžkých břemen a strojů svěřte profesionálům

V žádném případě se nedoporučuje stěhování těchto předmětů svépomocí. Nejenže hrozí riziko vážného poškození vlastního zdraví, ale rovněž může dojít také k poničení samotného břemene či stroje při neodborné manipulaci, přičemž v tomto případě vzniklou škodu nikdo neuhradí.

Proč se tedy obrátit na stěhovací společnost? Důvodů je celá řada. Profesionální a kvalitní společnost má obvykle dostatek předchozích zkušeností a dokáže si poradit i s břemeny, které mají nepravidelný tvar nebo se nacházejí na obtížně přístupném místě (například ve výšce nebo naopak ve sklepních prostorách). Samozřejmostí je speciální vybavení, které je k přesunu těchto těžkých předmětů nezbytné a rovněž použití vhodně upraveného dopravního prostředku pro přestěhování do cílové lokality.

Stěhovací firma je navíc schopná sama navrhnout harmonogram stěhování, vše zorganizovat a naplánovat. U obtížných, nadrozměrných a těžkých břemen může vypracovat také celkový technologický postup, aby měl klient jasný přehled o tom, jak bude celý přesun probíhat. V neposlední řadě by mělo být úplnou samozřejmostí pojištění k pokrytí případné škody.

Metody stěhování těžkých strojů

Aplikace konkrétní metody pro přestěhování těžkých břemen a strojů se odvíjí od mnoha faktorů. Kromě samotné hmotnosti rozhoduje například tvar předmětu, jeho náchylnost k poškození, charakter povrchu a pochopitelně i umístění.

K běžnému vybavení patří zejména nejrůznější popruhy, speciální stěhovací kříže, stahovací gumy a pásy, fixační fólie a podobně. Nezbytností jsou mnohdy také překlenovací a nájezdové rampy stejně jako speciální vozidlo s hydraulických čelem. U citlivých předmětů by mělo dojít před přesunem také k jejich pečlivému obalení do bublinkových fólií, kartónů nebo stěhovacích dek. Je důležité dbát rovněž na zafixování, respektive náležitou ochranu při samotném transportu ve vozidle.

Pokud si v některých otázkách ohledně stěhování nejste jisti, profesionální stěhovací společnost nabízí většinou také poradenství a mnohé z nich zároveň obhlídku přímo na místě, kdy pomohou navrhnout ideální technologický postup pro stěhování břemen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *